Toolbox Meer vrouwen in de techniek (genderinclusief)

Technische bedrijven zijn naarstig op zoek naar goed opgeleide medewerkers. Tegelijk is sprake van een hoge uitstroom uit de techniek, met name van vrouwen. Om die uitstroom van vrouwen tegen te gaan, is een toolbox ontwikkeld met effectieve interventies die kunnen worden ingezet door opleidingen en bedrijven.

Wilt u ook aan de slag met meer vrouwen in dienst oftewel een genderinclusieve organisatie?

Radela kan daarbij ondersteunen, neem contact op!

Onderzoek naar effecten Corona crisis

De uitbraak van het coronavirus en de intelligente lockdowns die het kabinet daarop heeft ingesteld, bezorgen de economie flinke schade. Hoe deze crisis effect heeft op de technische arbeidsmarkt in de Regio Zwolle / provincie Overijssel wordt uitgediept in deze rapportage . Daarbij wordt uitgegaan van een eigen arbeidsmarktonderzoek dat is uitgevoerd in Q2 en Q3 van 2020.

Dit onderzoek is gedaan in opdracht van TechniekPact.

Heeft u een onderzoeksvraag gericht op arbeidsmarkt? Neem contact op!

Project Overijssels Vakmanschap

Van 2018 tot en met 2020 heeft Radela als projectleider het Overijssels Vakmanschap opgezet en uitgevoerd in opdracht van provincie Overijssel en de technische O+O fondsen. Onder deze link de resultaten. Vanuit het project is extra inzet gedaan tijdens de Corona crisis, hieronder de resultaten vanuit die periode.

Heeft u een project dat vraagt om een procesmatige opzet en uitvoering?

Neem contact op!



Aantrekkelijk werkgeverschap? Hoe laat je dat zien?

Uit verkennende gesprekken in de Regio Zwolle zijn de volgende punten naar voren die van belang zijn voor werkgevers en hun zoektocht naar jong talent:

  • Het binden van de student moet al vanuit en tijdens de opleiding plaatsvinden;
  • Meer contact met bedrijven uit de regio is gewenst en moet plaatsvinden tijdens de opleiding;
  • Studenten weten niet welke bedrijven in de regio gevestigd zijn;
  • Sociaal netwerk (vrienden en familie) is een belangrijke reden voor de keuze van werk en wonen;
  • Het is belangrijk om alumni te blijven volgen, vaak komen ze terug naar de eigen regio als er kinderen op komst zijn;
  • Regio Zwolle bedrijven zijn te bescheiden, ze moeten zich veel meer en beter profileren;

In de pdf Flyer Upgrade Jezelf - Technische bedrijven werkgeversbranding-versie02.pdf een opzet voor goed employerbranding


Talent binden en boeien

We willen vakmensen en kenniswerkers in de regio behouden om een economische robuuste regio te zijn met veel toepassingsgerichte innovatie. Om dat te kunnen zijn, moeten we onze talenten in de regio houden en talenten aantrekken.

Een hulpmiddel hierbij is de door Radela ontwikkelde Online Carieregids waarin kleine(re) MKB bedrijven in Regio Zwolle zich kunnen profileren.

Overleven in turbulente tijden

Vandaag de dag moeten organisaties steeds vaker beslissingen nemen over complexe en onvoorspelbare vraagstukken, waarvoor ze nog geen complete oplossingen kennen. Dit vereist dat zij heel goed in staat zijn te transformeren.

Onder de link een relevant artikel, ook in deze materie kan Radela ondersteunen!

Jong en oud po de werkvloer (workshop)

Radela organieert regelmatig workshops met het onderwerp generatiemanagement en het samenwerken met verschillende generaties op de werkvloer.

Ook interesse in het ontdekken hoe verschillende generaties elkaar kunnen versterken op de (technische) werkvloer?

Neem contact op!

Dialoogsessies

Tijdens een dialoogsessie gaan verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld bedrijven en studenten) met elkaar in gesprek om de aansluiting met elkaar, in gedachten en opvattingen, te verbeteren door bewustwording van elkaars verwachtingen en behoeftes.

Radela is mede ontwikkelaar van deze methodiek en organiseert tussen verschillende doelgroepen aansprekende dialoogsessies.

Interesse?

Neem contact op!


Innovatief organiseren

Innovatief organiseren is het vernieuwen van de manier waarop het werk is georganiseerd, en wel op een zodanige wijze dat zowel de productiviteit als de menselijke maat daarmee gebaat zijn. Wanneer je deze definitie leest, lijkt innovatief organiseren hét antwoord op veel van de organisatorische en procesmatige problemen die je in je organisatie kunt tegenkomen. Maar hoe doe je dat nu en wat zijn nu belangrijke punten wanneer je de stap wilt wagen om je organisatie innovatief te (her)organiseren?

Radela heeft veel ervaring met Innovatief organiseren en kan hierin ondersteunen... Neem contact op voor een nadere kennismaking!